โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560