โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์
อัตลักษณ์ / เอกลักษณ์