โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565