โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกประจำตัวการดำเนินการขอแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 267280
สมุดกิจกรรมหน้าที่พลเมือง 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 968.96 KB 267502
ตารางกำหนดการข้อแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 267297
วชก.016รายงานการแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.68 KB 267280
วชก.014แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น 0/ร/มส/มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.34 KB 267288
วชก.010แบบขอใบรับรองผลการศึกษา/หนังสือสำคัญแสดงวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.78 KB 267312
เเบบบันทึกกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.72 KB 267459
เเบบบันทึกกิจกรรมสำหรับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 964.83 KB 267394
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 267336
คุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 267293