โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คู่มือระเบียบโรงเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.37 MB 343
แผนเผชิญเหตุของโรงเรียนมหาราช Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.9 MB 98700
แบบบันทึกประจำตัวการดำเนินการขอแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 123273
สมุดกิจกรรมหน้าที่พลเมือง 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 968.96 KB 123863
ตารางกำหนดการข้อแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 123110
วชก.016รายงานการแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.68 KB 123497
วชก.014แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น 0/ร/มส/มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.34 KB 123406
วชก.010แบบขอใบรับรองผลการศึกษา/หนังสือสำคัญแสดงวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.78 KB 123356
เเบบบันทึกกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.72 KB 123540
เเบบบันทึกกิจกรรมสำหรับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 964.83 KB 123518
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 123477
คุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 123512