โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบบันทึกประจำตัวการดำเนินการขอแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 85.79 KB 189569
สมุดกิจกรรมหน้าที่พลเมือง 2/2560 Word Document ขนาดไฟล์ 968.96 KB 189681
ตารางกำหนดการข้อแก้ไขผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 264.81 KB 189603
วชก.016รายงานการแก้ไขผลการเรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 201.68 KB 189590
วชก.014แบบคำร้องขอแก้รายวิชาที่ได้ผลการเรียน เป็น 0/ร/มส/มผ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 209.34 KB 189596
วชก.010แบบขอใบรับรองผลการศึกษา/หนังสือสำคัญแสดงวุฒิ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 194.78 KB 189593
เเบบบันทึกกิจกรรมสำหรับนักเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 18.72 KB 189760
เเบบบันทึกกิจกรรมสำหรับครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 964.83 KB 189694
SAR Word Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 189619
คุณภาพการศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 426.57 KB 189602