โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26-27 เม.ย. 64
News
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับนักเรียน ม.6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
Activity
Education News
รับสมัครนักเรียนออนไลน์
Administrators
Username
Password
Forgot password
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน
รับเรื่องร้องเรียน
Link
โรงเรียนในสังกัด
Link