โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ภาพกิจกรรม
คารวะผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน

วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” 

นำโดย นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน 

พร้อมด้วยคณะครู ได้ไปคารวะ กำนัเพ็ญศรี ถาวรกุล 

และคุณวิชัย เฉลยจิตร รองประธานกรรมการสถานศึกษา 

ซึ่งเป็นผู้มีอุปการะคุณกับโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”

โพสเมื่อ : 03 ส.ค. 2564,22:12   อ่าน 6 ครั้ง