โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

Adobe Acrobat Document    ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 96.33 KB
Adobe Acrobat Document มาตราการเรื่องการร้องเรียน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.85 KB
Adobe Acrobat Document มาตรการเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 78.38 KB