โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข่าวประชาสัมพันธ์
ไม่พนันก็มันส์ได้
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 65
บันทึกความเข้าใจ (MOU)
โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 65
รับสมัครและรับย้ายนักเรียน ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 01 เม.ย. 65
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 09 มี.ค. 65
แสดงความยินดีกับคณะครูได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ เรื่องตราสัญลักษณ์เนื่องในวาระครบรอบ100ปี ยุวกาชาดไทย
โพสเมื่อ : 22 ธ.ค. 64
๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 64
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ถาม - ตอบ คลายข้อสงสัย ในการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โรงเรียนมหาราช
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
ม.ป.น.พร้อม Go to the Future (EP.1)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
ยินดีต้อนรับ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
สนับสนุนค่า “อินเทอร์เน็ต” ให้กับคณะครู และบุคลากร
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 64
เชิญชวนลูกๆ ทุกคน ร่วมกิจกรรม... บอกรักแม่ออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 64
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา จากกิจกรรมอีสปอร์ตและเกมออนไลน์ ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64