โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข่าวประชาสัมพันธ์
คู่มือการเฝ้าระวังติดตาม และแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 22 พ.ย. 64
วันปิยมหาราช ๒๓ ตุลาคม
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
โพสเมื่อ : 12 ต.ค. 64
ถาม - ตอบ คลายข้อสงสัย ในการรับวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) โรงเรียนมหาราช
โพสเมื่อ : 22 ก.ย. 64
ดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยานักเรียน จำนวนเงิน 2,000 บาท
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
ม.ป.น.พร้อม Go to the Future (EP.1)
โพสเมื่อ : 08 ก.ย. 64
ยินดีต้อนรับ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่
โพสเมื่อ : 06 ก.ย. 64
สนับสนุนค่า “อินเทอร์เน็ต” ให้กับคณะครู และบุคลากร
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 64
เชิญชวนลูกๆ ทุกคน ร่วมกิจกรรม... บอกรักแม่ออนไลน์
โพสเมื่อ : 12 ส.ค. 64
ขอเชิญชวนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์
โพสเมื่อ : 10 ส.ค. 64
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปกป้องคุ้มครองนักเรียน นักศึกษา จากกิจกรรมอีสปอร์ตและเกมออนไลน์ ในสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) ไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น
โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 64
ลดคืนให้ ด้วยน้ำใจมหาราช ประชานิมิต
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
ขอเชิญชวนลงนามปฏิญาณตนงดดื่มสุรา (รูปแบบออนไลน์)
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 64
นโยบายปรับการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล “ลด เพิ่ม หยุด ปลอด เตรียม”
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ สื่อเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยรุ่นไทย
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 64
ประกาศ เลื่อนการจัดการเรียนการสอนแบบปกติ (On-Site) เป็นวันที่ 2 สิงหาคม 2564
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนสื่อการเรียนรู้และสื่อรณรงค์ หยุดพนัน
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ หลักเกณฑ์การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของ เครือข่ายผู้นำนักประชาธิปไตยวุฒิสภาและภาคีเครือข่ายของวุฒิสภา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 64