โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับนักเรียน ม.6 เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาต่อ
โพสเมื่อ : 06 พ.ค. 64
การรายงานตัว และมอบตัวนักเรียน ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครู ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ขยายเวลารับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 64
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 64
เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา2564
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 64
โครงการ เพื่อนช่วยเพื่อน P.S. ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดเรียน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 64
ยื่นความประสงค์ขอรับซิมเน็ตฟรี
โพสเมื่อ : 22 ม.ค. 64
ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ วันที่ 4 - 31 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ข้อแนะนำในการเข้าใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และคอมพิวเตอร์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรนา 201
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษ วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ถึง 5 มกราคม 2564
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 64
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 63
ประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 63
กำหนดปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 63
ข้อมูลการรับสมัครนักเรียน ประจำปี 2563
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562
โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 62
กำหนดปฏิทินช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62
ตารางเรียนซ้ำ แก้ไขผลการเรียน 1/2562
โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 62