โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครู ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
ขอแสดงความยินดีกับผู้บริหาร และครู
ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๖๓

 

 

นางสาวณกานดา  พิชญาสัทธาภัค

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก

 

 

นายวิชิต  มีศรีสรรค์

นางรุ่งนภา  ปราบแก้ว

ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย

 

โพสเมื่อ : 04 พ.ค. 2564,00:00   อ่าน 37 ครั้ง