โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
เทศบาลโรงช้างร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
นำโดยนางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอขอบพระคุณ นางอัฎฐวัฒน์ บรรจงพินิจ นายกเทศมนตรี ตำบลโรงช้าง และคณะ
มาปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,14:14   อ่าน 37 ครั้ง