โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
ทหารจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
วันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต”
นำโดย ผอ.ณกานดา พิชญาสัทธาภัค ขอขอบคุณ พันโทภูวดล พลเสน ผู้บังคับกองพันทหารม้า ที่ 20 กรมทหารม้าที่5 รักษาพระองค์ จ.สระบุรี
ที่ได้นำกำลังพลมาช่วยปรับปรุง ภูมิทัศน์บริเวณโรงเรียน ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัยเพื่อเตรียมพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,14:17   อ่าน 34 ครั้ง