โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ "ใจดี" ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
โดย นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
ขอขอบพระคุณ นายสำเริง ผลลูกสะ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้แทนผู้ปกครอง) ที่ให้ความอนุเคราะห์นำรถไถมาช่วยปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่ในโรงเรียน
เมื่อวันที่ 1-2 พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้โรงเรียนมีความสวยงาม สะอาด เรียบร้อย สร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และชุมชน
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 2564,14:21   อ่าน 27 ครั้ง