โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
ม.ป.น. Big Cleaning เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน OnSite
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมหาราช “ประชานิมิต” ขอขอบคุณ
ท่านนายกนิมิต เฉลยอาจ , ท่านรองนายกเสรี บัวเพ็ง ,
นายหาญ เฉลิมศรี , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลมหาราช
และตำรวจจิตอาสาสถานีตำรวจภูธรมหาราช ที่ให้ความอนุเคราะห์
ในการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ทำความสะอาดสถานที่โดยรอบของโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน OnSite ในวันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564
อีกทั้ง ร.ต.ต. สำรวย เกตุสมพงษ์ ได้บริการอาหารกลางวันเพื่อเติมพลังสำหรับทุกท่าน โดยมี นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักการ รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียวร่วมกันทำความสะอาดโดยรอบบริเวณโรงเรียน
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,09:17   อ่าน 158 ครั้ง