โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียน ม.ป.น. เปิดเทอมปลอดภัย ตรวจ ATK 100%
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
โดย นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค ผู้อำนวยการโรงเรียน
ขอขอบคุณเทศบาลตำบลมหาราช ที่ให้ความอนุเคราะห์งบประมาณสนับสนุนชุดตรวจการติดเชื้อโควิด-19 (ATK)
และได้รับความอนุเคราะห์จากแพทย์ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราช ในการตรวจหาเชื้อโควิด-19

โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 2564,09:19   อ่าน 143 ครั้ง