โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว "การศึกษาต่อของพี่ๆระดับชั้น ม. 6"
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 62
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว "ธนาคารโรงเรียน และสหกรณ์โรงเรียน"
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 62
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว "สวนผักของเรา"
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 62
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว "หลักสูตรทวิศึกษา"
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 62
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว "วันคริสต์มาสและกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่"
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 62
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 62
กิจกรรมพุธเช้ามาเล่าข่าว "เน็ตไอดอล ยอดกตัญญู"
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 62