โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
วันต้นม้ประจำปี
ผู้ใหญ๋ใจดี
ไทยมีงานทำ
ปัจฉิมโอวาท
แจกค่าอุปกรณ์การเรียน
ทัศนศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
แข่งขันกีฬาภายใน (นนทรีเกมส์)
ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่
เดินทางไกลอยู่ค่ายพักแรม
วันครู
ป้องกันและช่วยเหลือเด็กจมน้ำ
กีฬาสหกรณ์ครูอยุธยา
อบรมAppsheet
MOUความร่วมมือทางวิชาการ
กิจกรรมตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อม
5 ธันวาคม
วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
ตักบาตรพระประจำสัปดาห์
วินัยจราจร
โครงการห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
มอบทุนการศึกษา
วันลอยกระทง
เปิดโลกวิชาการ
วันปิยมหาราช 23 ต.ค.
รางวัลชนะเลิศวาดรูป ศิลปหัตถกรรม
ผอ.เขตตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ
แสดงความยินดีเปิดสน.มหาราช
วันสันติภาพสากล
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
ห้องเรียนIMAC