โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
นักเรียน ม.ป.น. เปิดเทอมปลอดภัย ตรวจ ATK 100%
ม.ป.น. Big Cleaning เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน OnSite
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ "ใจดี" ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
ทหารจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
เทศบาลโรงช้างร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
เทศบาลมหาราชร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
คณะกรรมการสถานศึกษาร่วมใจปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
ชาวมหาราชร่วมใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3 / 2564
ตำรวจจิตอาสาร่วมปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน 29 ตุลาคม 2564
นำนักเรียนเข้ารับ การฉีดวัคซีนโควิด-19 Pfizer เข็มที่ 1
ได้รับการสนับสนุน พัดลมโคจรติดเพดาน”จำนวน 30 ตัว
การประชุมการเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer)ให้กับนักเรียน โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ม.ป.น.พร้อม Go to the Future (EP.1)
ร่วมแสดงความยินดี และให้การต้อนรับ
ร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นให้แก่โรงพยาบาลสนาม และศูนย์พักคอย(CI)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 / 2564 ผ่านระบบออนไลน์
ประชุมผู้บริหาร คระครู และบุคลากร
การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา”
คารวะผู้มีอุปการะคุณของโรงเรียน
กิจกรรมการพัฒนาอาคารสถานที่
ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4
การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา
นิเทศ กำกับ และประเมินผลการจัดการศึกษา
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26-27 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อม การดูแล และเฝ้าระวังนักเรียนในสถานการณ์ ที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นในพื้นที่อำเภอมหาราช
การประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564