โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 26-27 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564 วันที่ 25 เม.ย. 64
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การประชุมออนไลน์ เพื่อเตรียมพร้อม การดูแล และเฝ้าระวังนักเรียนในสถานการณ์ ที่มีผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพิ่มขึ้นในพื้นที่อำเภอมหาราช
การประชุมออนไลน์เพื่อเตรียมความพร้อม ในการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
การประชุมออนไลน์ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร 21 เมษายน 2564
ขอขอบคุณโรงเรียนวัดปากคลอง
กิจกรรมDay Camp
ทำบุญตักบาตรประจำสัปดาห์
ตักบาตรประจำสัปดาห์
กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ.
ประชุมผู้ปกครอง เทอม2 ปีการศึกษา2563
มอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ปีการศึกษา2563
กิจกรรมตักบาตรพระประจำสัปดาห์ 3มีนาคม2564
พิธีมอบรางวันยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระประจำสัปดาห์ วันที่ 17 ก.พ. 64
ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “เพื่อนช่วยเพื่อน P.S.ติวออนไลน์ สานฝันสู่อนาคตกำหนดได้”
กิจกรรมทำบุญตักบาตรพระประจำสัปดาห์ 10 ก.พ. 64
การนิเทศการจัดการเรียนการสอน ของศึกษานิเทศก์ สพม.3
รับมอบสเปรย์แอลกอฮอล์แบบพกพา
นายอำเภอมหาราช เยี่ยมเยียนการเปิดเรียน
มาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
ม.ป.น. รวมใจ Big Cleaning เตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียน
การนิเทศห้องเรียนออนไลน์ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของ COVID-19
การประชุมออนไลน์ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากร วันที่ 25 มกราคม 2564
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
แจกซิมอินเทอร์เน็ตให้กับนักเรียน
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ