โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
สื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมของโรงเรียน
เยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2564
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก คุณธาริณี คุณวันนิสา
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก คุณศิริรัตน์ - คุณณรงค์ ชัยสุวรรณรัตน์
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก คุณเอกลักษณ์ คุณศุภชัย และบริษัท JP insurance
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ธนาคารออมสินสาขามหาราช ร้านสมุดเม้งฮั้ว ธ.ก.ส. สาขาเจ้าปลุก
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก ร้านดีจริงศึกษาภัณฑ์ ร้านอนันต์เครื่องเขียน
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก วัดโบสถ์
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก คุณเฉลิมพล ร.ต.ต. สำรวย
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก สจ.เดชา บรรจงพินิจ
ผู้ใหญ่ใจดีสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก คุณครูวิศิษฐ์ คุณครูพรพิมล คุณชูศักดิ์
ทุนการศึกษา พันโทภูวดล พลเสน
ทุนการศึกษา นายกนิมิต เฉลยอาจ และนางชวัลลักษณ์ เฉลยอาจ
ทุนการศึกษา คุณแม่สมหมาย ใจคง และครอบครัว
ม.น.ป. คุมเข้ม ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19
นักเรียนรับทุนการศึกษาต่อเนื่อง จากโรงเรียนวัดปากคลอง (ประชามหาราช)
สวัสดีปีใหม่ 2565 พระมหากฤษธิชัย กิตฺติธมฺโม
สวัสดีปีใหม่ 2565 นายแพทย์กรณชัย ประเสริฐ คณะแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราช
สวัสดีปีใหม่ 2565 พระพงษธร ชุตินธโร
สวัสดีปีใหม่ 2565 คุณวิชัย เฉลยจิตร
สวัสดีปีใหม่ 2565 กำนันปรีดา ต้องประสงค์
สวัสดีปีใหม่ 2565 คุณครูจงกล แสงสุกใส
สวัสดีปีใหม่ 2565 คุณครูไพรัตน์ เฉลิมยุทธ
สวัสดีปีใหม่ 2565 ท่านนายกนิมิต เฉลยอาจ
สวัสดีปีใหม่ 2565 ร.ต.ต. สำรวย เกตุสมพงษ์
สวัสดีปีใหม่ 2565 ท่านผอ.ประดับ ชัยพฤกษ์
14 ม.ค. 65 นักเรียน ม.ป.น. On-Site ปลอดภัย ตรวจ ATK ครั้งที่ 3 100%
การอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนวิทยฐานะแบบใหม่ PA
คุณครูไพรัตน์ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก
คุณครูจงกล มอบของรางวัลร่วมกิจกรรมปีใหม่และวันเด็ก
วัดโบสถ์ "ปันน้ำใจ" มอบข้าวสาร และสีน้ำมัน