คณะผู้บริหาร

นายสมชาย คำรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา