โรงเรียนมหาราช "ประชานิมิต"
60/10 ม. 2   ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2