โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายปฏิพัฒน์ เสาวรส
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1