โรงเรียนมหาราช
60/10 ม. 2  ตำบลมหาราช  อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13150
เบอร์โทรศัพท์ 0-3538-9131
ผู้บริหาร

นางสาวณกานดา พิชญาสัทธาภัค
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
แบบสอบถามความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย
ไม่พึงพอใจ
ดูผลโหวด
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 05/10/2016
ปรับปรุง 30/11/2021
สถิติผู้เข้าชม 288791
Page Views 429423
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนท่าหลวงวิทยานุกูล ท่าหลวง ท่าเรือ 0-3580-2629
2 โรงเรียนนครหลวง 'อุดมรัชต์วิทยา' นครหลวง นครหลวง 0-3535-9800
3 โรงเรียนบางปะหัน บ้านลี่ บางปะหัน 035-381630
4 โรงเรียนอุดมศีลวิทยา ตลาดเกรียบ บางปะอิน
5 โรงเรียนบางไทรวิทยา บางไทร บางไทร 035371250
6 โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ สำพะเนียง บ้านแพรก 035-386120
7 โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จักราช ผักไห่ 035-740102
8 โรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" ภาชี ภาชี 0-3531-1131
9 โรงเรียนมหาราช มหาราช มหาราช 0-3538-9131
10 โรงเรียนวังน้อย(พนมยงค์วิทยา) ชะแมบ วังน้อย 035-257253
11 โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ ลำไทร วังน้อย 035271010
12 โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม หนองน้ำส้ม อุทัย 0-3525-5237